Werkwijze

Mijn architectonische  objecten zijn monumentaal, sober en aards. Herhaling, ritme en textuur zijn belangrijke elementen. Kenmerkend is de contour van mijn bouwwerken, de schuine lijn die vanuit een brede basis smaller toeloopt. Het zijn volumes waar soms openingen in de muren ordening en transparantie brengen en een samenspel vormen met de textuur.

"Muren als huid en vensters als ogen."

Mijn bouwwerken zijn geen miniaturen van de werkelijkheid, maar zijn wel ontleent aan details van gebouwen om me heen.
Ik probeer deze uit te vergroten of te herhalen waardoor er een eigen beeld ontstaat.

Voor het bouwen en ook bij mijn landschappen, gebruik ik fijne chamotte klei. Textuur en worden gekleurd met engobes. Tot slot breng ik glazuur schraal aan, zodat de klei kan blijven ademen.
  
     
   
         
    © 2019 Lucia Fransen